KOMUNIKAT  Nr 5/2012
Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI 2012

w dniu 10.11.2012 r. o godz. 21.00

w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym przy ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo

http://los.lasypanstwowe.poznan.pl odbędzie się uroczyste podsumowanie sezonu, na którym uhonorowani zostaną zwycięzcy poszczególnych dziedzin działalności GKSPiT PZM.

Po zakończeniu ceremonii, odbędzie się tradycyjny „Bal Mistrzów”.

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt swojego klubu lub własny. Koszt uroczystej kolacji wynosi 55,- zł. od osoby.  Dla osób chcących skorzystać z noclegu istnieje możliwość  zarezerwowania noclegu ze śniadaniem w kwocie 70,-zł od osoby.

 

Szczegółowe informacje: strona klubowa   www.winogrady.com

       

            Ryszard Śliwiński   602 704 040

            Witold Pomin           601 876 867  

 

Zgłoszenia do udziału wraz z wpłatami, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25.10.2012 r. przyjmuje, Ognisko TKKF Winogrady Klub Motorowy
PKO BP I O/Poznań 93 1020 4027 0000 1902 0397 5703 z dopiskiem „Zakończenie Sezonu

 

 

 

Warszawa, październik 2012 r.                                     Główna Komisja Sportów

                                                                                 Popularnych i Turystyki PZM

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komgkspitnr52012.pdf151.35 KB
Komisje: