W sezonie 2012 zawiesza się rozgrywanie klasyfikacji sponsorskiej w imprezach Mistrzostw Polski. Wiąże się to z brakiem zgłoszeń (opłat licencyjnych) zespołów sponsorskich do startów w MP.

GKSPiT przypomina, że zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Motorowego w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski PZM może figurować członek PZM używając oficjalnej nazwy klubu i okręgu z jakiego startuje. Dodatkowy człon lub inna, nie zarejestrowana nazwa, wymaga zgody Biura Sportu i Turystyki PZM, które określa zasady używania innych nazw startowych niż oficjalna nazwa klubowa, dla załóg startujących w Mistrzostwach Polski.

GKSPiT, Warszawa 02.04.2012

 

Komisje: