Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki  informuje że w sezonie 2013 zgodnie z zatwierdzonym Kalendarzem Imprez:

 

1. Odbędzie się 7 rund eliminacyjnych TNMP, z których do klasyfikacji generalnej zaliczonych będzie 5 rund. Startowe w rundzie TNMP ustala się na kwotę 70 zł.

2.Odbędzie się 15 rund eliminacyjnych TPP plus runda finałowa. Startowe w rundzie finałowej ustala się na kwotę 50 zł. W rundach eliminacyjnych wysokość startowego ustala organizator.

3. Odbędzie się 9 rund eliminacyjnych NPP plus runda finałowa. Startowe w rundzie finałowej ustala się na kwotę 50 zł. W rundach eliminacyjnych wysokość startowego ustala organizator.

Wszystkie rundy TPP i NPP będą dofinansowane przez GKSPiT. Zdobywcy czołowych lokat w TPP i NPP wzorem lat ubiegłych uhonorowani zostaną atrakcyjnymi nagrodami. 

GKSPiT postanowiła także dodatkowo, w sezonie 2014, premiować kluby – organizatorów rund pucharowych, których zawodnicy wystartują w Finałach TPP i NPP sezonu 2013. Wysokość premii będzie proporcjonalna do ilości załóg, które klub wprowadzi do rundy finałowej.

GKSPiT,
Warszawa, 18.02.2013

Komisje: