Zgodnie z par. II,pkt 6.  Regulaminu Organizatora Sportu Popularnego, Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Polskiego Związku Motorowego prezentuje wykaz rekomendowanych instruktorów mogących pełnić funkcje kierownicze w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, zespołach szkolących, komandorów (dyrektorów) imprez międzynarodowych, delegatów i obserwatorów GKSPiT.

 

Benedykt Chądzyński Automobilklub Polski
Jerzy Gierałt Automobilklub Rzeszowski
Alicja Halątka Automobilklub Wielkopolski
Grzegorz Halątka Automobilklub Wielkopolski
Leszek Kałużny Bydgoskie Towarzystwo Motorowe
Cezary Kasprowicz PZM Travel
Wojciech Kluk Automobilklub Kedzierzyńsko-Kozielski
Andrzej Kołodziejski Automobilklub Polski
Jan Makarewicz Automobilklub Polski
Michał Michalak Automobilklub Wielkopolski
Sonia Osiecka-Babut Automobilklub Śląski
Stefan Ostaficzuk Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów
Marek Pańka Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów
Andrzej Piwoński Automobilklub Polski
Krzysztof Pospieszny Automobilklub Wielkopolski
Wojciech Puchalski Automobilklub Wielkopolski
Henryk Punt Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów
Stanisław Reterski Automobilklub Polski
Maurycy Skowroński Automobilklub Wielkopolski
Krzysztof Strużyna Automobilklub Wielkopolski
Jarosław Sulczyński Automobilklub Wielkopolski
Ryszard Śliwiński Klub Motorowy Winogrady
Jerzy Trzaska Automobilklub Polski
Robert Werle Automobilklub Wielkopolski

 

 

Komisje: