K O M U N I K A T    Nr  7/2013

 

Głównej Komisji Caravaningu

Polskiego Związku Motorowego 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r. 

 

W związku z jubileuszem 40 – lecia działalności caravaningowej w Polskim Związku Motorowym, Główna Komisja Caravaningu postanowiła przygotować specjalne podziękowanie dla wyróżniających się działaczy caravaningowych PZM. W związku z powyższym prosi władze Automobilklubów i Klubów zrzeszonych w PZM, w których funkcjonuje dziedzina turystyki caravaningowej, aby w terminie do dnia 20.09.2013 r. przesłały na adres sekretariatu GKC PZM turystyka@pzm.pl dane personalne działaczy (max 2 osoby), którzy  w okresie minionych czterdziestu lat brali aktywnie udział w działalności caravaningowej Polskiego Związku Motorowego.

 

W celu weryfikacji kandydatów należy przedstawić następujące informacje:

imię, nazwisko, przynależność klubowa, staż członkowski  w PZM, osiągnięcia

w dziedzinie turystyki caravaningowej, przyznane odznaczenia związkowe i inne ważne informacje związane z działalnością caravaningową.

 

 

Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

                                                                   Główna Komisja Caravaningu

                                                                 Polskiego Związku Motorowego

 

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikatgkcpzmnr72013.pdf165.4 KB
Komisje: