ZBIÓR ZASAD OPISÓW TRAS WYKORZYSTYWANYCH
W TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH RAJDACH SAMOCHODOWYCH

               

         POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

                     
 

     GŁÓWNA KOMISJA TURYSTYKI

              Warszawa, Luty 2024


 

SPIS TREŚCI
1.    Definicje
2.    Podstawowe zasady
3.    Punkty
4.    Grafika poleceń w naturze i na mapie
5.    Itinerery z natury (realne)
6.    Itinerery topograficzne (mapowe)
7.    Ślepa mapa
8.    Constans
9.    Uwagi końcowe

Załącznik 1. Wzór karty odcinka
Załącznik 2. Wybrane oznaczenia graficzne stosowane w itinererach

 

UWAGA:
Interpretacje „Zasad opisów tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych”
zamieszczone zostały w publikacji „Tajemnice Nawigacji”.

Wykaz zmian w kodyfikatorze 2024