ZMIANA DATY I MIEJSCA

Data

29.08.2020 do 30.08.2020

Numer rundy i ranga

7 i 8 runda MP i PP

Lokalizacja zawodów / imprezy

Pokrzywna,
Polska

Konkurencja