ODWOŁANO

Data

12.09.2020 do 13.09.2020

Numer rundy i ranga

MP, PF, PP (Sport 1000, Sport 600, Twin 650, Sport 300, Sport 250, Classic)

Lokalizacja zawodów / imprezy

Poznań,
Polska

Konkurencja