ODWOŁANO

Data

01.10.2022

Numer rundy i ranga

5 runda MP

Lokalizacja zawodów / imprezy

Giżycko,
Polska

Konkurencja