ZMIANA MIEJSCA I ORGANIZATORA

Data

22.10.2021 do 24.10.2021

Numer rundy i ranga

7 runda MPRC

Lokalizacja zawodów / imprezy

Autodrom Słomczyn,
Polska

Informacje

Zatwierdzono przez Prezydium ZG PZM.

Konkurencja