ZMIANA NUMERACJI RUNDY

Data

13.08.2021 do 15.08.2021

Numer rundy i ranga

9 i 10 runda GSMP

Lokalizacja zawodów / imprezy

Sopot, Gdynia,
Polska

Informacje

Do zatwierdzenia przez Prezydium ZG PZM.

Konkurencja