ODWOŁANO

Data

12.05.2022 do 15.05.2022

Numer rundy i ranga

1 runda MPPZ

Lokalizacja zawodów / imprezy

Lublin,
Polska

Konkurencja

Lista załóg / List of crews