ODWOŁANO

Data

03.09.2020 do 06.09.2020

Numer rundy i ranga

6, 7 i 8 runda MPHRR

Lokalizacja zawodów / imprezy

Kraków,
Polska

Konkurencja

Lista załóg / List of crews