Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

Pomoc podopiecznym

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

  • udzielania pierwszej pomocy
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Zarząd

Zarząd jest organem uprawnionym do kierowania Fundacją Polskiego Związku Motorowego i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd stanowią:

  • Cezary Jan Droszcz - Prezes Zarządu
  • Anna Kuflewicz - Członek Zarządu

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem nadzorującym działalność Fundacji Polskiego Związku Motorowego. W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Andrzej Wiktor Witkowski - Przewodniczący
  • Wanda Pogorzelska - Sekretarz
  • Miosław Martyniszyn
  • Krzysztof Radkowski
  • Dariusz Woźniak

Nadzór administracyjny nad Fundacją Polskiego Związku Motorowego sprawuje Minister Zdrowia.

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1.5% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy