Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

Pomoc podopiecznym

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

  • udzielania pierwszej pomocy
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Wspieranie fundacji

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i na zawodach dyscyplin motorowych Fundacja Polskiego Związku Motorowego kieruje do Państwa prośbę o przekazanie darowizny w postaci wpłat pieniężnych, dzięki którym będzie mogła organizować pomoc ofiarom nieszczęśliwych wypadków. Liczy się każda wpłata, każdy grosz.

Działalność Fundacji byłaby niemożliwa, gdyby nie Wasza pomoc. Pomoc, od której zależy zdrowie i sprawność wielu osób poszkodowanych w wypadkach, ich dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Każdy z nas kierowca, pasażer czy pieszy może stać się ofiarą wypadku drogowego. I TY możesz potrzebować pomocy. Bądź solidarny - pomóż innym, a oni w razie potrzeby pomogą Tobie.

Dzięki Państwa wsparciu możemy propagować i inicjować programy podnoszące bezpieczeństwo na polskich drogach, realizować kursy edukacyjne poświęcone zasadom pierwszej pomocy na drodze, organizować i wspierać wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży.

Możemy wspierać Waszych ulubionych sportowców, którzy uczestnicząc w sporcie ulegają także nieszczęśliwym wypadkom. Dzięki Państwa darowiznom pomagamy ratować ich życie i zdrowie, powrócić do kariery sportowej.

Jak przekazać wsparcie

Darowiznę prosimy przelać na konto Fundacji:

Konto bankowe: 61 1500 1777 1217 7009 2474 0000
Santander Bank Polska S.A. 66 Oddział w Warszawie pl. Powstańców Warszawy 2

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny na rzecz organizacji pozarządowych do jakich należy Fundacja Polskiego Związku Motorowego oraz organizacji pożytku publicznego przeznaczone na cele związane z ochroną i promocją zdrowia, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem oraz ratownictwem i ochroną ludności podlegają odliczeniu odpowiednio do wysokości 6% lub 10% uzyskanego dochodu.

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać współpracę zgodną z celami Fundacji prosimy o kontakt:

ul.Górczewska 228F
01-460 Warszawa

Tel. +48 (022) 5 32 85 03
Fax +48 (022) 5 32 85 58
fundacja@pzm.pl

REGON: 141379600
NIP: 5222884640

Konto bankowe: 61 1500 1777 1217 7009 2474 0000
Santander Bank Polska S.A. 66 Oddział w Warszawie pl. Powstańców Warszawy 2

 

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1.5% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy