Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

Pomoc podopiecznym

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

  • udzielania pierwszej pomocy
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Pomoc sportowcom sportów motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów w procesie leczenia i rehabilitacji

Sporty motorowe należą do niebezpiecznych. Historia motorowych dyscyplin sportowych zna wiele przypadków, kiedy motocykliści i automobiliści kończyli przedwcześnie kariery sportowe z powodu udziału w wypadkach na torach, drogach i bezdrożach, przechodzili potem przez liczne operacje i uczestniczyli w długotrwałej rehabilitacji. Wypadkom ulegają także kibice.

Fundacja Polskiego Związku Motorowego jako organizacja związana ze sportami motorowymi wspiera ofiary nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce podczas imprez sportowych. Angażuje się w różne inicjatywy mające na celu pomoc sportowcom i kibicom, organizuje środki finansowe i rzeczowe, funduje urządzenia służące do leczenia i rehabilitacji.

Jeśli jesteś sportowcem poszkodowanym w trakcie imprezy sportowej i potrzebujesz pomocy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pomoc sportowcom po 1% podatku

W styczniu 2013 roku Fundacja Polskiego Związku Motorowego rozpoczyna akcję "pomoc poszkodowanym żużlowcom".

Prośba do zainteresowanych darczyńców o wpłaty na rachunek bankowy fundacji z dopiskiem "żużel" lub "sport żużlowy".

Kwoty otrzymane na ten cel fundacja przekaże żużlowcom, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów, jako pomoc w procesie i rehabilitacji.

Fundacja (okresowo w zależności od wpłat - kwartalnie lub raz na pół roku) będzie zamieszczać informacje o wysokości otrzymanych i rozdysponowanych kwot.

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1.5% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy