Fundacja Polskiego Związku Motorowego organizuje pomoc finansową i rzeczową ofiarom wypadków drogowych. Pomoc ta jest przez Fundację realizowana poprzez gromadzenie i redystrybuowanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację ofiar wypadków i zakup aparatury medycznej do tych celów.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i potrzebujesz pomocy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

W 2020 roku do Policji zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu:

  • w porównaniu z rokiem 2018, kiedy to miały miejsce 31 674 wypadki, liczba ta spadła o 8 134 wypadki (-25,7%);
  • w porównaniu z 2019 rokiem, w którym zanotowaliśmy 30 288 wypadków, liczba ta spadła o 6 748 wypadków (-22,3%).

W wyniku wypadków drogowych 2 491 osób poniosło śmierć:

  • w porównaniu z rokiem 2018, kiedy zginęły 2 862 osoby, nastąpił spadek o 371 osób (-13,0%);
  • w porównaniu z rokiem 2019, w którym śmierć poniosło 2 909 osób, nastąpił spadek o 418 osób (-14,4%).

W wypadkach ranne zostały 26 463 osoby (w tym ciężko 8 805):

  • w porównaniu do 2018 roku, kiedy obrażenia odniosło 37 359 osób, liczba osób rannych zmniejszyła się o 10 896 (-29,2%);
  • w porównaniu do roku 2019, kiedy zanotowano 35 477 osób rannych, liczba ta spadła o 9 014 osób (-25,4%).

W 2020 roku do jednostek Policji zgłoszono 382 046 kolizji drogowych:

  • w porównaniu do 2018 roku, w którym zgłoszono Policji 436 414 kolizji, liczba ta zmniejszyła się o 54 368 (-12,5%);
  • w porównaniu do 2019 roku, w którym zgłoszono 455 454 kolizje, liczba ta spadła o 73 408 (-16,1%).