Likwidacja szkód majątkowych oraz inspekcje mienia

Na życzenie towarzystw ubezpieczeń podejmujemy się świadczenia usług likwidacji szkód majątkowych. Zakres czynności wykonywanych przez SOS PZMOT różni się w zależności od tego, czy ubezpieczyciel zdecyduje się powierzyć nam etap likwidacji wstępnej (technicznej), czy cały proces merytorycznej likwidacji szkody. Każdorazowo jest on także dostosowywany do potrzeb i oczekiwań towarzystwa.

W ramach wstępnej likwidacji szkód majątkowych:

  • dokonujemy oceny technicznej w miejscu ubezpieczenia, obejmującej weryfikację zakresu uszkodzeń, wykonanie dokumentacji fotograficznej i niezbędnych pomiarów, sprządzenie szkicu sytuacyjnego oraz opisu mienia, którego dotyczy szkoda,
  • odpowiadamy za zgromadzenie potrzebnych dokumentów i wypełnienienie protokółu szkody,
  • poddajemy analizie zebraną dokumentację oraz przygotowujemy pisemne wyliczenie wartości szkody.

Całość dokumentacji szkodowej jest dostarczana towarzystwu ubezpieczeń w dwojaki sposób – w wersji elektronicznej poprzez bezpieczną platformę operacyjną SOS PZMOT oraz poprzez przesłanie oryginałów dokumentów w tradycyjnej formie.

Proces merytorycznej likwidacji szkód majątkowych zostaje wzbogacony o dodatkowe usługi wykonywane przez SOS PZMOT. Należy do nich m.in.:

  • ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego i rezerwy szkodowej,
  • weryfikacja odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
  • podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania,
  • sporządzenie operatu szkodowego.

Na życzenie towarzystwa ubezpieczeń oferujemy również możliwość dochodzenia roszczeń regresowych.

Niezależnie od usług likwidacji szkód majątkowych, nasza oferta obejmuje także wykonywanie inspekcji mieszkań i budynków ubezpieczanych zwłaszcza w systemie direct. Jest to usługa analogiczna do inspekcji casco pojazdów, pozwalająca towarzystwu ubezpieczeń na dokonanie oceny faktycznego stanu mienia obejmowanego ochroną.

Biznes: 
Share

Jaką prowadzisz działalność?

Prosimy o wskazanie typu prowadzonej działalności. Pomoże nam to przedstawić Państwu najlepiej dopasowaną ofertę.

Kontakt

Polski Związek Motorowy "Autotour" sp. z o.o.
ul. Górczewska 228F
01-460 Warszawa

Telefon: 22 5328422

Jeżeli chcesz zadać nam pytanie lub zgłosić uwagę, skorzystaj z poniższego formularza:


Stacje Kontroli Pojazdów:
Województwo:
Stacje Obsługi Pojazdów:
Województwo:
Rzeczoznawcy PZM, samochodowi, opinie i wyceny:
Województwo:
Ośrodki Szkolenia Kierowców, prawo jazdy i doskonalenie techniki jazdy:
Województwo:
Bony INTERRISK TU S.A. VIG:
Menu:
Zwieranie ubezpieczeń:
Województwo:
Ubezpieczenia – oferty specjalne
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty internetowej na ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage (krótko i długoterminowe, indywidualne i rodzinne) oraz ubezpieczenie assistance (w ofercie krótkoterminowe assistance zagraniczne!). Bliższe informacje o wszystkich ww. ubezpieczeniach dostępne są także na tej stronie pod Karta PZM.

Dla naszych stałych klientów proponujemy roczne kompleksowe ubezpieczenie assistance Pomoc PZM . Oferta obejmuje assistance domowe, infolinię i assistance medyczne, organizację wynajmu pojazdu i usługi rzeczoznawcy PZM więcej tutaj

Przypominamy, że Kluby będące organizatorami wszelkich imprez samochodowych, motocyklowych, caravaningowych oraz spotkań rekreacyjno-sportowych, mogą skorzystać z unikalnych programów ubezpieczeniowych OC (dobrowolne) i NNW przygotowanych na prośbę Związku przez towarzystwo ubezpieczeń INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group. Oba programy są atrakcyjne cenowo i umożliwiają Klubom wybór wariantu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom – więcej informacji patrz tutaj.

Przypominamy też, że Klubom zrzeszonych w PZM, a także członkom tych Klubów i ich pracownikom oraz pracownikom wszystkich struktur organizacyjnych PZM, INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group oferuje kompleksowe ubezpieczenie DOM MAX ze specjalną zniżką w wysokości 30%. Ubezpieczenie to dostępne jest w Spółkach PZM będących agentami INTERRISK TU S.A. VIG i w oddziałach INTERRISK.
Biura Obsługi Turystycznej:
Województwo:
Winiety:
Województwo: